Medlemsskab

 

Dit kontingent giver dig adgang til at booke baner udendørs på SLTKs anlæg i såvel Dyrehaven som i Højvangen. Som medlem har du endvidere adgang til at benytte de faciliteter, som SLTK stiller til rådighed i såvel Dyrehaven som Højvangen. Herunder mulighed for bad og lån af boldmaskine.

Når du har betalt kontingent, kan du deltage i de arrangementer, som SLTK arrangerer for medlemmerne.
 
Kontingentsatser 2022 (1. april) - 2023 (31.marts) 

(ved starten af sæsonen - satserne justeres i løbet af året ud fra at udendørssæsonen er langt hovedparten):

 
Seniorer: Årgang 1998 og ældre: Indmelding senest 3.april: 950 kr  (995 kr fra og med 4 april)
Seniorer Formiddag (kun hverdag 6-14, Ingen aktivitetsdeltagelse): Årgang 1998 og ældre: Indmelding senest 3.april: 475 kr (500 kr fra og med 4. april) 
Pensionist 75 (årgang 1947 og ældre)  Indmelding senest 3.april: 715 kr (750 kr fra og med 4. april)
 
U16-U25: Årgang 1998 - 2007: Indmelding senest 3.april: 475 kr (500 kr fra og med 4. april)
U10, U12 og U14: Årgang 2007 og yngre: Indmelding senest 3.april: 380 kr (400 kr fra og med 4. april)
 

1 voksen + min. 2 hjemmeboende børn (årgang 1996 og yngre): Indmelding senest 3.april: 1520 kr (1600 kr fra og med 4. april)
2 voksne + hjemmeboende børn (årgang 1996 og yngre):  Indmelding senest 3.april: 2090 kr  (2200 kr fra og med 4. april)
 

Aktuelle priser i sæsonen justeres med passende mellerum: (kan findes under fanen BANEBOOKING => BETAL) 
 
 
SLTK betragter kontingentet som et helårskontingent gældende fra 1.april 2022 til 31. marts 2023.
Medlemmerne har således også adgang til at deltage i de aktiviteter, SLTK arrangerer for medlemmerne i vinterperioden (mod en egenbetaling). F.eks. indendørs tennistræning og indendørs tennisturneringer.


 

Regler for banebooking

 
Som medlem kan du, når du har betalt kontingent, booke ledige baner udendørs i henholdsvis Dyrehaven og Højvangen. Du booker banen for en time ad gangen max. 7 dage i forvejen. 

Hvert medlem har adgang til at kunne have 4 aktive bookninger når alle baner er åbne (færre i starten af sæsonen).

Bookningen af en bane kræver, at der bookes sammen med et andet medlem. Der må kun bookes i eget navn. 


Padelbane banebooking

I starten af maj måned kommer der en Padelbane i klubben. Indtil vi har de rette systemændringer, får klubbens medlemmer mulighed for via tenniskontingentet at booke Padelbane (uden ekstrabetaling). 
Vi forventer at nyt system er klar inden 1. juni 2022 

Herefter skal der købes et tillægsmedlemsskab for at kunne booke Padelbane (500 kr i tillæg pr. person forventes).

Her tages forbehold for at området ikke er helt afklaret og at banen først forventes færdig i starten af maj.