SKANDERBORG LAWN TENNIS KLUB GENERALFORSAMLING

MANDAG DEN 8.FEBRUAR 2016 KL. 19.00

Mødet foregår i Kirkebakken, V. Skannerup Kirke.

Bemærk det er ikke i Højvangen.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.

4. Orientering om det løbende regnskabsårsbudget samt fastsættelse af kontingent.

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Valg af de i §6 i vedtægterne nævnte medlemmer til bestyrelsen.

7. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen og Skanderborg Tennisfond

8. Valg af medlemmer til de af generalforsamlingen nedsatte udvalg

9. Valg revisor og revisorsuppleant

10. Eventuelt

Alle i bestyrelse er på valg i henhold til vedtægterne.

Vigtigt for forældre med børn og unge i klubben:

Vi har i det meste af 2015 ikke haft nogen ansvarlig for børn og unge i klubben.

Vi søger derfor medlemmer, som ønsker at påtage sig at arrangere træning, turneringer og andre arrangementer for vore børn og unge.

Vi forestiller os at det må være en opgave for de forældre, som har børn der er medlemmer.

Det er ikke noget krav at forældrene selv er medlem eller spiller tennis.

Vi håber det bliver muligt at danne et udvalg med 2-5 medlemmer. Udvalgets leder vil få plads i bestyrelsen.

Hvis ikke dette lykkes må vi neddrosle børn og unge aktiviteterne til et absolut minimum.

Henvendelse til formanden (for kontakt se længere nede). Der vil komme nærmere information om forslag til bestyrelse, når der foreligger et muligt endeligt forslag herfor.

Klubbens vedtægter kan læses på hjemmesiden: http://sltk.klub-modul.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=12

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal jfr. vedtægternes §10, stk.1, være formanden i hænde senest den 25. januar 2016.

Kontaktoplysninger på formanden:

Knud H Knudsen

formand@sltk.dk

Senest 3. februar 2016 kan formandens beretning 2015/16, regnskab for 2015, budget for 2016 samt evt.

indkomne forslag ses og downloades på http://www.sltk.dk/ under pkt. Generalforsamling 2016.