Bestyrelsen 

Navn

Ansvar og opgaver

Formand

Karen Domino

formand@sltk.dk

tlf. 52500143

 

Opfølgning på beslutninger truffet på generalforsamlingen og på bestyrelsesmøder.

Generelle investeringer i klubben - baner, klubhus og arealer.

Sponsoransøgninger.

Kontaktperson for rengøring 

Kasserer

Rune Hofmann Larsen

Kasserer@sltk.dk

Tlf. 51387661

Bogføring, løn, udlæg, regnskab, hjælp til indbetaling af kontingent.

Administrator af Klubmodul i forhold til Regnskab.

Indgåelse af træneraftaler og løn. 

Sponsoransøgninger.

Kommunikationsansvarlig & Motionistudvalg 

Annette Fausing

kommunikationsansvarlig@sltk.dk

Tlf. 60207522

 

Kontaktperson for nye medlemmer.

Begynderintro voksne (samarbejde med traeningsudvalg).

Motionsspillerne: tirsdagsdamer og formiddagsherrer og fredagstennis. Drop In.

Referent på bestyrelsesmøder.

Søndagsevent hele året.
 
Sommercamp for voksne. 


Champagnebrunch Inspektør

Karen Domino

champagnebrunch@sltk.dk

tlf. 52500143

Primær person for planlægning og gennemførelse af Champagnebrunch i forbindelse med Smukfest.

Plan for arbejdshold
 

Traeningsudvalgsformand & Ungdomsudvalg

Jan Christoffer Hofmann Larsen

traeningsudvalg@sltk.dk

Tlf.22216518

Ansvar for al træning.

Børn, unge, voksne, nye, øvede og turneringsspillere

Sommerskole.

Ansvar for promovering af træningstilbud på klubmodul og generel reklame herfor (også Facebook).

Turneringsudvalgsformand

Rune Hofmann Larsen

turneringsudvalg@sltk.dk

Tlf. 51387661

 

Kontaktperson for turneringsspillere, licenser, info om forplejning, bolde m.m.

Opdatering hjemmesiden og facebook med relevant turnerings aktivitet.

Booking af baner.

Sponsoransøgninger. 

Medlem af bestyrelsen i halfonden / Baneansvarlig

Hans Simonsen

hanssimo@gmail.com

Tlf.29270981

Medlem af Halfondens bestyrelse.

Baneansvarlig:

Organisering af banernes klargøring og vedligeholdelse.

Samarbejde med banemændene i Højvangen.

Baneudstyr

Kontaktperson til kommunen ang. baneanlæg.

Referater fra bestyrelsesmøder 2019
190207 
190307 
190425