Bestyrelsen 

Navn

Ansvar og opgaver

Formand

Karen Domino

formand@sltk.dk

tlf. 52500143

 

Opfølgning på beslutninger truffet på generalforsamlingen og på bestyrelsesmøder.

Klubhusets håndværksmæssige forhold.

Sponsoransøgninger.

Tovholder for champagnebrunch 2018

Kasserer

Rune Hofmann Larsen

Kasserer@sltk.dk

Tlf. 51387661

Bogføring, løn, udlæg, regnskab, hjælp til indbetaling af kontingent.

Administrator af Klubmodul - Opdatering hjemmesiden og facebook.

Indgåelse af træneraftaler og løn.

Kommunikationsansvarlig

Anne Birgitte Fruelund Jensen

kommunikationsansvarlig@sltk.dk

Tlf. 87551889

 

Kontaktperson for nye medlemmer.

Begynderintro voksne (samarbejde med traeningsudvalg).

Sponsoransøgninger.

Referent på bestyrelsesmøder.

Kontakt person for rengøring

Motionistforkvinde

Lone Dombernowsky

klubudvalg@sltk.dk

tlf. 29464016

Motionsspillerne: tirsdagsdamer og formiddagsherrer og fredagstennis. Drop In.

Søndagsevent hele året.

Promovering på facebook og hjemmeside for aktiviteterne.

Traeningsudvalgsformand

Jan Christoffer Hofmann Larsen

traeningsudvalg@sltk.dk

Tlf.22216518

Ansvar for al træning.

Børn, unge, voksne, nye, øvede og turneringsspillere

Sommerskole.

Ansvar for promovering af træningstilbud på klubmodul og generel reklame herfor (også Facebook).

Turneringsudvalgsformand

Rune Hofmann Larsen

turneringsudvalg@sltk.dk

Tlf. 51387661

 

Kontaktperson for tuneringsspillere, licenser, info om forplejning, bolde m.m.

Opdatering hjemmesiden og facebook med relevant turneringsaktivitet.

Booking af baner.

Medlem af bestyrelsen i halfonden / Baneansvarlig

Hans Simonsen

hanssimo@gmail.com

Tlf.29270981

Medlem af Halfondens bestyrelse.

Baneansvarlig:

Organisering af banernes klargøring og vedligeholdelse.

Samarbejde med banemændene i Højvangen.

Bane udstyr

Kontaktperson til kommunen ang. baneanlæg.