Aktiviteter

Indendørs er der følgende aktiviteter:
 
Drop IN søndag i hallen for medlemmer - der er egenbetaling på 25 kr/time - tilmelding under EVENT
 
Der kommer også flere turneringer og MU arrangementer - se nærmere under EVENT 
 
Om træning - se under træning 
 
Herrerhold:
 
DTF 2. divison Herrer v. Søren Dahlgaard