Bestyrelsen 

Navn

Ansvar og opgaver

Formand

Karen Domino

formand@sltk.dk

tlf. 52500143

 

Opfølgning på beslutninger truffet på generalforsamlingen og på bestyrelsesmøder

Generelle investeringer i klubben - baner, klubhus og arealer

Sponsoransøgninger

Kontaktperson for rengøring 

Kasserer

Rune Hofmann Larsen 

kasserer@sltk.dk

Tlf. 20462511

Medlem af Halfondens bestyrelse 

Bogføring, løn, udlæg, regnskab, hjælp til indbetaling af kontingent

Administrator af Klubmodul i forhold til Regnskab

Indgåelse af træneraftaler og løn 

Booking af baner til faste aktiviteter. 

Kommunikationsansvarlig og Klubudvalg 

Annette Fausing

kommunikationsansvarlig@sltk.dk

Tlf. 6020-7522

 

Kontaktperson for nye seniormedlemmer

Begynderintro voksne (samarbejde med træningsudvalg)

Ansvarlig for motionsspillerne, herunder tirsdagsdamer, formiddagsherrer, fredagstennis og drop-in

Referent på bestyrelsesmøder

Søndagsevents og motionistarrangementer hele året
 
Sommercamp for voksne
 
Der er nedsat et motions- og et kommunikationsudvalg 

Champagnebrunch tovholder


Karen Domino

champagnebrunch@sltk.dk

tlf. 5250-0143


Primær person for planlægning og gennemførelse af Champagnebrunch i forbindelse med Smukfest

Plan for arbejdshold
 

Træningsudvalgsformand

Ansvar for al træning for børn, unge, voksne, nye, øvede og turneringsspillere

Booking af baner til træning. 

Sommerskole
 

Ansvar for promovering af træningstilbud på klubmodul og generel reklame herfor (også Facebook)

UngdomsudvalgKontaktperson for nye ungdomsspillere

Kommunikation med forældre
Kommunikation på Facebook

Aktiviteter for børn og unge (ikke træning)

Turneringsudvalgsformand

Shaiq Ghorwal

turneringsudvalg@sltk.dk

Tlf. 2420-2910 

Kontaktperson for turneringsspillere, licenser, info om forplejning, bolde m.m. 

Opdatering hjemmesiden og Facebook med relevant turneringsaktivitet

Booking af baner til holdkampe.

Medlem af bestyrelsen i halfonden / Baneansvarlig

Kristian Jepsen

baneansvarlig@sltk.dk

Tlf. 4010-5872

Medlem af Halfondens bestyrelse

Baneansvarlig:

- Organisering af banernes klargøring og vedligeholdelse

- Samarbejde med banemændene i Højvangen

- Baneudstyr

- Kontaktperson til kommunen ang. baneanlæg


 
Referater fra bestyrelsesmøder 2019
190207 
190307 
190425
190603
190819
190930
191104 
191203 
 
Referater fra bestyrelsesmøder 2020 
200106
200201 
200303
200416
200511
200607
200806
200922

Referater fra bestyrelsesmøder 2021
210301
210325 
210506
210601 
210817
211012
211128

Referater fra bestyrelsesmøder 2022
220210